Magsangyupsal ang ipinaalam kay mama pero sa inn pala ang punta - leadingnews.ru